Adatkezelési tájékoztató

Bionet World KFT, 6000 Kecskemét, Magyar u. 2.

A weboldalunk címe: https://beavizbe.hu.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy a látogató bezárja a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több süti keletkezik, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben a látogató „Emlékezz rám” opciót bejelöli, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha a látogató rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az adott oldalra.

A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás nyilvánosan is megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Alulírott, Bionet World Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (székhely: 1085 Budapest, Mária u. 29.) (továbbiakban: Bionet) a társaságunkkal szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük:

1 Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a szerződései kapcsán az Ügyféllel szerződésben álló harmadik személyek személyes adatait, mint adatkezeló kezeli. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a Bioneten kívül más személy is adatkezelónek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre.

2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a Társaságunk Általános Üzleti Feltételeiben foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelóen végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történó védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

3 Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi — szerződött – és jövőbeni — szerzódó – Partnerünktől is.

4 Nyilatkozunk, hogy a Bionet mindent megtesz — az adatkezelés megkezdése előtt — annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó óket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenórizhetóvé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.

5. Az adatkezelés során a Bionet a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyüjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

6 Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

Budapest, 2018. 05. 20.

Domján Gábor ügyvezető s.k.
Bionet World KFT nevében

Ide írj!
Segíthetünk?
Helló
Segíthetünk?